Χρέωση απλής επίσκεψης στην Αττική. Το κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών για κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις είναι 110 ευρώ. Για κάθε επιπλέον εξέταση οι τιμές, προσαρμόζονται κατόπιν συνεννόησης.

Υπερηχογράφημα Θυρεοειδούς
Υπερηχογράφημα Τραχήλου
Υπερηχογράφημα Παρωτίδων – Υπογνάθιων Αδένων
Υπερηχογράφημα Ήπατος – Χοληφόρων –Χοληδόχου Κύστης –Παγκρέατος – Σπληνός
Υπερηχογράφημα Άνω κάτω Κοιλίας 
Υπερηχογράφημα Νεφρών- Ουροδόχου Κύστης - Προστάτη
Υπερηχογράφημα Έσω γεννητικών Οργάνων ( Διακοιλιακή προσπέλαση)
Υπερηχογράφημα Όσχεου
Υπερηχογράφημα Μαλακών Μορίων
Υπερηχογράφημα Δεξιού Λαγόνιου Βόθρου

Η μονάδα υπερήχων εξυπηρετεί σε όλους τους δήμους εντός των ορίων ΕΛΠΑ Αθηνών
Τα αποτελέσματα των εξετάσεων (γνωμάτευση από την ομάδα των Ακτινοδιαγνωστών μας και εικόνες), παραδίνονται άμεσα.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Menu