Το κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών για κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις είναι 110 ευρώ.
Για κάθε επιπλέον εξέταση triplex προστίθενται 20 ευρώ ανά εξέταση.

Triplex ΚαρωτίδωνκαιΣπονδυλικώνΑρτηριών
Triplex ΑρτηριώνΆνωΆκρων
Triplex ΦλεβώνΆνωΆκρων
Triplex ΚοιλιακήςΑορτής
Triplex ΝεφρικώνΑρτηριών
Triplex ΛαγονίωνΑρτηριών
Triplex ΑρτηριώνΚάτωΆκρων
Triplex ΦλεβώνΚάτωΆκρων
Triplex Όσχεου

Η μονάδα υπερήχων εξυπηρετεί σε όλους τους δήμους εντός των ορίων ΕΛΠΑ Αθηνών
Τα αποτελέσματα των εξετάσεων (γνωμάτευση από την ομάδα των Ακτινοδιαγνωστών μας και εικόνες), παραδίνονται άμεσα.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Menu