Τό υπερηχογράγημα ώς αναπόσπαστο κομμάτι τής έγκαιρης διάγνωσης και πρόληψης των παθήσεων τού μαστού

1Το υπερηχογράφημα του μαστού έχει αδιαμφισβήτητα αποδειχθεί πολύτιμο εργαλείο στην έγκαιρη διάγνωση – πρόληψη μιας ευρείας γκάμας παθήσεων του μαστού, χωρίς να εξαιρείται από αυτές ο καρκίνος του μαστού. Το  υπερηχογράφημα είναι μια γρήγορη και ανώδυνη εξέταση με πολύ χαμηλό κόστος. Επιπλέον  δεν εκθέτει την εξεταζόμενη σε ιονίζουσα ακτινοβολία  και ως εκ τούτου μας παρέχει τη δυνατότητα της επαναληψημότητας σε σχετικά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να μπορούμε να παρακολουθήσουμε και να ταυτοποιήσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια  ασαφών χαρακτήρων βλάβες, πριν καταφύγουμε σε πιο παρεμβατικές μεθόδους  . Ειδικότερα για τις ηλικίες κάτω των τριάντα ετών αποτελεί τη μέθοδο εκλογής για διερεύνηση των παθήσεων του νεανικού μαστού.

Με τα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας που έχουμε στη διάθεση μας είμαστε σε θέση να εξετάσουμε λεπτομερώς τον κάθε μαστό σε πολλαπλά επίπεδα και να αντλήσουμε πολύτιμες πληροφορίες αρχικά για την αρχιτεκτονική δομή και τη σύσταση του μαστού, η οποία ποικίλει από γυναίκα σε γυναίκα αλλά και από ηλικία σε ηλικία. Επίσης το υπερηχογράφημα μας δίνει τη δυνατότητα να διευκρινίσουμε τη φύση ευρημάτων της μαστογραφίας  π.χ. εάν μια σκίαση αντιστοιχεί σε κυστική ή συμπαγή βλάβη. Επιπλέον ο υπέρηχος, δρώντας συμπληρωματικά στη μαστογραφία, ερευνά εντοπιστικά διαγνωσμένες αλλοιώσεις και μπορεί να αποσαφηνίσει  τους καλοήθεις ή κακοήθεις χαρακτήρες αυτών. Παράλληλα δεν πρέπει να παραλείψουμε τη δυνατότητα διενέργειας βιοψίας, υπό την καθοδήγηση των υπερήχων, σε περιπτώσεις που τα ευρήματα παραμένουν ασαφή και μη διαγνωστικά και πριν οδηγήσουμε την ασθενή στο χειρουργείο. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να παρακεντήσουμε και να παροχετεύσουμε ευμεγέθεις – συμπτωματικές κυστικές αλλοιώσεις. Το υπερηχογράφημα του μαστού μπορεί να πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε, ωστόσο είναι προτιμότερο και εφόσον βέβαια εκτελείται στα πλαίσια προληπτικού ελέγχου σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας να διενεργείται από 7η – 12η ημέρα του κύκλου, όταν ο μαστός δέχεται την μικρότερη επίδραση των γυναικείων ορμονών και ως εκ τούτου είναι χαλαρός, ευπίεστος και ανώδυνος.  Αναπόσπαστο τμήμα του υπερηχογραφήματος του μαστού αποτελεί και η μελέτη της περιοχής της μασχάλης Κλείνοντας θα πρέπει να τονίσουμε ότι παρά τα πλεονεκτήματα του υπερηχογραφήματος ως μεθόδου διερεύνησης των παθήσεων του μαστού η μαστογραφία εξακολουθεί να αποτελεί τη μέθοδο εκλογής,  κυρίως για τη διάγνωση ασυμπτωματικών μορφών καρκίνου. Είναι σημαντικό να υιοθετήσουμε ως κατακλείδα την αλληλοσυμπληρούμενη δράση των δύο αυτών μεθόδων στην έγκαιρη διάγνωση και κατά συνέπεια την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των παθήσεων του μαστού.


ΣΔΡΑΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Menu