Μία πρωτοποριακή υπηρεσία

SalesΠαλαιότερα ήταν ανέφικτο να πραγματοποιηθεί μία ακτινογραφία στο σπίτι του εξεταζόμενου με ακτινολογικές εικόνες υψηλού επιπέδου. Εξοπλισμός πεπερασμένης τεχνολογίας με αναλογική εικόνα, εμφάνιση υγρού λουτρού των φιλμ και με πολύ κακής ποιότητας εικόνας λόγω συνθηκών, ήταν σχεδόν ανεφάρμοστη η δυνατότητα αυτή. Τα τελευταία χρόνια καταφέραμε και αναπτύξαμε ένα project πολύ υψηλού επιπέδου. Μία πλήρη και ενεργειακά αυτόνομη κινητή ακτινολογική μονάδα βασισμένη στην ψηφιακή τεχνολογία με πάρα πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Πολύ εύκολη προσέγγιση στο χώρο των εξεταζομένων. Τεχνολογικός εξοπλισμός πού εξυπηρετεί τους χρήστες μέσα στον χώρο τους πολύ ελαφρύς και με δυνατότητες ανάλογες ψηφιακού σταθερού ιατρείου. Ψηφιοποιητές πολύ υψηλής ανάλυσης σαρώνουν τις πινακίδες των κασετών και μας δίνουν μια πρωτογενή ανασύνθεση εικόνας πού μετά επεξεργάζεται στον σταθμό εργασίας (workstation) με προγράμματα (Hardware) Dicom επεκτάσεων. Μέσα από το πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου καταφέραμε όλες οι απεικονιστικές τεχνολογίες να συνθέτουν μέσα από μία laser κάμερα εξαιρετικές ακτινολογικές εικόνες πολύ υψηλής διακριτικής ικανότητας απολύτως εφάμιλλες ακτινολογικού εργαστηρίου. ΠΡΩΤΟΙ στην Ελλάδα παρουσιάσαμε αυτή την πρωτοποριακή ιδέα και την θέσαμε στην υπηρεσία των ασθενών με εξαιρετικές κρητικές από τους συνεργάτες μας ιατρούς και τους χρήστες.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Menu