Κινητές μονάδες

kinites aktinologikes

Η medxrays εξυπηρετεί με προηγμένης τεχνολογίας εξοπλισμό με άδεια λειτουργίας και πιστοποίηση από την εθνική επιτροπή ατομικής ενέργειας. Οι ακτινολογικές εικόνες είναι πολύ υψηλής ανάλυσης. Οι ψηφιοποιητές υψηλής ανάλυσης, σαρώνουν τις πινακίδες των κασετών και δίνουν μία πρωτογενή ανασύνθεση εικόνας και στη συνέχεια πραγματοποιείται η επεξεργασία της στο σταθμό εργασίας (Workstation), μέσω ειδικών προγραμμάτων (Hardware) Dicom επεκτάσεων. Τό απεικονιστικό αποτέλεσμα είναι απολύτως εφάμιλλο σταθερού ψηφιακού ιατρείου.

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Menu