Τα αποτελέσματα

apotelesmataΜε το πέρας της επίσκεψης ο εξεταζόμενος παραλαμβάνει το φάκελο της εξέτασης του. Ο φάκελος εμπεριέχει τα φιλμ των ακτινογραφιών σε διαστάσεις 35Χ43 η 24Χ30 ανάλογα με το είδος της εξέτασης. Επίσης παραλαμβάνει εγγράφως την διάγνωση της εξέτασης, ένα cd με την ηλεκτρονική μορφή των ακτινογραφιών σε περιβάλλον επεξεργασίας εικόνας dicom (viewer) καθώς και την απόδειξη παροχής υπηρεσιών.

 

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Menu