Ποιοτικός έλεγχος

piotikos elegxos

Μέλημα μας αποτελεί η διαρκής φροντίδα και εξυπηρέτηση των εξεταζόμενων οι οποίοι έχουν ανάγκη για κατ’ οίκον απεικόνιση με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Αυτό έχει επιτευχθεί μέσα από την εγκατάσταση προγράμματος ποιοτικού ελέγχου.
Μεθοδολογία συλλογής καταγραφής και αποκωδικοποίησης data (Reject Analysis) μας βοήθησαν να εκμηδενίσουμε επαναλήψεις εξετάσεων με σοβαρό όφελος την ακτινοπροστασία των χρηστών και την ταχύτατη παράδοση της εξέτασης. Μικρά σφάλματα διορθώνονται εκ των υστέρων στον σταθμό επεξεργασίας εικόνας .Οι αλγόριθμοι ανασύνθεσης η φωτεινότητα και το κοντράστ επηρεάζονται για να πάρουμε την τελική εικόνα .Όσον αφορά τις πρακτικές πτυχές της ακτινογράφησης η κάθε επίσκεψη μας σε χρήστη των υπηρεσιών μας είναι απολύτως διαφορετική. Οι συνθήκες πού προσπαθούμε να προσομοιάσουμε με τις συνθήκες ενός σταθερού ιατρείου πού τα πάντα είναι δεδομένα ποικίλουν σε βαθμό πού η καταγραφή τους κρίθηκε αναγκαία. Η παραμετροποίηση τους, η διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού και η μακρόχρονη πείρα μας έδωσαν το δικαίωμα να εξυπηρετούμε τους εξεταζόμενους με πολύ υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Έτσι εξεταζόμενοι πού έχουν οστεοπόρωση, είναι παχύσαρκοι, έχουν ουσιώδη κινητική δυσχέρεια, έχουν εξαιρετικά δύσκολη πρόσβαση στον δρόμο και στο όχημα διακομιδής τους σε ιατρική μονάδα (πολλές σκάλες, έλλειψη ασανσέρ) εξυπηρετούνται με τον καλύτερο τρόπο.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Menu