Συγχρονισμένα ραντεβού

sixronismena rantevou

Με την ταυτόχρονη συνεργασία των ενδιαφερομένων γιατρών στον χώρο των εξεταζομένων, η medxrays συμβάλλει με την παρουσία της στην αντιμετώπιση καταστάσεων που υπό άλλες συνθήκες οι εξεταζόμενοι θα έπρεπε να είχαν μεταφερθεί σε νοσηλευτικό ίδρυμα η ιατρικό κέντρο. Τέτοιες εφαρμογές μπορεί να είναι ανατάξεις καταγμάτων η εξαρθρημάτων, αφαίρεση υγρού, ανάταξη πνευμοθώρακα, και άλλες εφαρμογές.

 

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Menu