Ευεργετικές λύσεις

evergetikes lisis

Έχει αποδειχτεί ότι στο 80% των περιπτώσεων δεν είναι επιτακτική η ανάγκη για παραμονή των ασθενών στα νοσηλευτικά κέντρα. Η medxrays με την παρουσία της στέκεται κοντά στα προβλήματα αυτά δίνοντας ευεργετικές λύσεις τόσο στους εξεταζομένους όσο και στους οικείους. Προβλήματα υγείας πού χρήζουν διαρκή τακτικό έλεγχο εξυπηρετούνται με τον καλύτερο τρόπο από τις μονάδες μας, όπως ασθενείς με ουσιώδη κινητικά προβλήματα συνεπείας κάποιου τραυματισμού, άτομα με ειδικές ανάγκες, μετεγχειρητικοί εξεταζόμενοι, ηλικιωμένοι κλπ. Οι παράγοντες που λειτουργούν αρνητικά στην αντιμετώπιση ενός προβλήματος υγείας είναι:

  • Η ανάγκη για μετακίνηση των εξεταζομένων σε ιατρικά κέντρα.
  • Η ταλαιπωρία στην πολύωρη αναμονή εξυπηρέτησης,
  • Το υψηλό κόστος μετακίνησης.
  • Η δυσχέρεια στην μετακίνηση ειδικά όταν υπάρχουν κακώσεις με οξύ άλγος.
  • Η δυσκολία να προσεγγίσουν οι εξεταζόμενοι το δρόμο και το μέσο μετακίνησης, η έλλειψη ασανσέρ,οι πολλές σκάλες, δύσκολες καιρικές συνθήκες κλπ.
  • Η αποδιοργάνωση της καθημερινότητας των οικιών που εργάζονται και έχουν σημαντικές κοινωνικές και προσωπικές δραστηριότητες.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Menu