Ευεργετικές λύσεις

evergetikes lisis

Έχει αποδειχτεί ότι στο 80% των περιπτώσεων δεν είναι επιτακτική η ανάγκη για παραμονή των χρηστών στα νοσηλευτικά κέντρα. Η medxrays με την παρουσία της στέκετε κοντά στα προβλήματα αυτά δίνοντας ευεργετικές λύσεις τόσο στους εξεταζομένους όσο και στους οικείους του. Προβλήματα υγείας πού χρίζουν διαρκή τακτικό έλεγχο εξυπηρετούνται με τον καλύτερο τρόπο από τις μονάδες μας, όπως χρήστες με ουσιώδη κινητικά προβλήματα συνεπεία τραυματισμού, άτομα με ειδικές ανάγκες, μετεγχειρητικοί εξεταζόμενοι, ανοικοί ασθενείς, ηλικιωμένοι κλπ. Οι παράγοντες που λειτουργούν αρνητικά στην αντιμετώπιση ενός προβλήματος υγείας είναι:

  • Η ανάγκη για μετακίνηση των εξεταζομένων στα διάφορα ιατρικά κέντρα.
  • Η ταλαιπωρία στην πολύωρη αναμονή εξυπηρέτησης,
  • Το υψηλό κόστος μετακίνησης.
  • Η δυσχέρεια στην μετακίνηση ειδικά όταν υπάρχουν κακώσεις με οξύ άλγος
  • Η δυσκολία να προσεγγίσουν οι εξεταζόμενοι το δρόμο και το μέσο μετακίνησης έλλειψη ασανσέρ, πολλές σκάλες, καιρικές συνθήκες κλπ.
  • Η αποδιοργάνωση της καθημερινότητας των οικιών που εργάζονται η και έχουν άλλες σημαντικές κοινωνικές και προσωπικές δραστηριότητες.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Menu